1) Θηβων 109, Περιστερι Τηλ:210-5771005 - Fax:210-5744904
2) 28ης Οκτωμβριου 76, Πετρουπολη Τηλ:210-5058132-5051822
e-mail:zogasa@otenet.gr